Touratech Source Waterpack Widepac 2 litres วอเตอร์แพค

2,460 ฿

หมวดหมู่:

Touratech Source Waterpack Widepac 2 litres วอเตอร์แพค

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ WIDEPAC คือช่องเปิดด้านบนที่ใหญ่ ซึ่งหมายความว่า WIDEPAC สามารถเติมน้ำ ทำความสะอาด และทำให้แห้งได้ง่าย นอกจากนี้ยังไม่มีปัญหาในการเติมน้ำแข็ง กว่าหลายพันกิโลเมตร เราสามารถมั่นใจได้ว่าฝาปิดกันน้ำปิดได้อย่างสมบูรณ์ (แม้จะนอนราบในกระเป๋าติดถังน้ำมันก็ตาม!)

Weight: 170 g

 

Touratech Source Waterpack Widepac 2 litres วอเตอร์แพค
Touratech Source Waterpack Widepac 2 litres วอเตอร์แพค

https://tacticalcamp.com/product/touratech-source-waterpack-widepac-2-l/

https://www.facebook.com/tacticalcamp

https://tacticalcamp.com/

น้ำหนัก 200 g
หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อ ถือว่าคุณได้อนุญาตให้ติดคุกกี้เพื่อการให้บริการผ่านเว็บไซต์แทคติคอลแคมป์