Timemore Coffee Paper Filter กระดาษกรองกาแฟ

150 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

Timemore Coffee Paper Filter กระดาษกรองกาแฟ กระดาษฟิลเตอร์ไซส์ 00 01 02

กระดาษฟิลเตอร์ กระดาษกรองกาแฟ สำหรับดริปเปอร์ของ Timemore

ไซส์ 00 กระดาษฟิลเตอร์ทรงสี่เหลี่ยม

ไซส์ V01 กระดาษฟิลเตอร์ทรง V-shaped ขนาด 01 ใช้กับดริปเปอร์ขนาด 01

ไซส์ V02 กระดาษฟิลเตอร์ทรง V-shaped ขนาด 02 ใช้กับดริปเปอร์ขนาด 02

timemore coffee paper filter กระดาษกรองกาแฟ 01

timemore coffee paper filter กระดาษกรองกาแฟ 05

timemore coffee paper filter กระดาษกรองกาแฟ 04 timemore coffee paper filter กระดาษกรองกาแฟ 03

 

น้ำหนัก ไม่ระบุ
กระดาษฟิลเตอร์

00, V01, V02

หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อ ถือว่าคุณได้อนุญาตให้ติดคุกกี้เพื่อการให้บริการผ่านเว็บไซต์แทคติคอลแคมป์