ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า

บริษัทมีบริการจัดส่งทั่วประเทศตามพื้นที่เขตทำการของบริษัทขนส่งดังต่อไปนี้ ไปรษณีย์ไทย EMS และ J&T Express

www.tacticalcamp.com มีระยะเวลาการจัดส่งตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล
1-3 วันทำการ
หากเป็นรายการที่สั่งซื้อเข้ามาก่อน 12:00น. ในวันทำการ
ต่างจังหวัด
1-3 วันทำการ
หากเป็นรายการที่สั่งซื้อเข้ามาก่อน 12:00น. ในวันทำการ
พื้นที่เข้าถึงได้ยาก
3-7 วันทำการ
เกาะ ภูเขาหรือบางพื้นที่ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของพื้นที่

บริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้

  • บริษัทจะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้ได้ภายใน 4-7 วันทำการ
  • การจัดส่งสินค้าที่ใช้เวลามากกว่า 7 วันทำการ หากเป็นกรณีที่สินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง
  • บริษัทจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
  • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อผ่านทางอีเมลในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเอง
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน
  • สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการแพ็คจัดส่งแยกชิ้นกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก
  • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
  • บริษัทพยายามจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว สินค้าบางรายการที่มีขนาดและน้ำหนักเกินข้อกำหนดลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่งตามขนาดและน้ำหนักของสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า